VỀ CHÚNG TÔI

TẦM NHÌN

 • CÔNG TY TNHH DIAMOND STAR VN mong muốn mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cho người lao động.

SỨ MỆNH

 • Chúng tôi tìm kiếm sự hài lòng của khách hàng bằng cách lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu của họ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Những giá trị cốt lõi là lời cam kết của CÔNG TY TNHH DIAMOND STAR VN đối với khách hàng, đối tác, với xã hội và với chính bản thân chúng tôi. Những giá trị cốt lõi này sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của  CÔNG TY TNHH DIAMOND STAR VN để trở thành một doanh nghiệp đầy niềm đam mê, sáng tạo, hoạt động vì lợi ích con người và doanh nghiệp.

Chuyên Nghiệp 

 • Với tác phong chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật cao, làm việc có kế hoạch. CÔNG TY TNHH DIAMOND STAR VN chuyên tâm đối với công việc, làm chủ cảm xúc, giao tiếp ứng xử chuẩn mực đồng thời luôn hướng tới việc biến khách hàng mục tiêu thành khách hàng thân thiết thông qua sự chuyên nghiệp trong quá trình hợp tác.

Hiệu Quả

 • Nhanh – Chuyên nghiệp nhưng Hiệu quả mới là kết quả được mong muốn xây dựng và hướng tới trong công việc.
 • Hoạt động với phương châm ” Tìm đúng nhân tài – Đặt đúng vị trí, Nhân sự là nguồn tài nguyên quý giá của doanh nghiệp”

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

  Tập trung mở rộng, phát triển bền vững ngành nghề cốt lõi của Công ty
 • Hoàn thiện chuỗi cung ứng nhân sự và phát triển nguồn nhân sự trên toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm
 • Đầu tư vào các hoạt động cộng đồng nhân sự nhằm bổ trợ và gia tăng chuỗi khách hàng có nhu cầu cung ứng nhân sự và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp
 • Liên kết với các doanh nghiệp cùng ngành để mở rộng cơ sở hạ tầng, hợp tác với phương châm đôi bên cùng có lợi